Aylar: Ocak 2018

ANAYASA SORULARI-3

21) Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir? A) Cumhurbaşkanı B) TBMM C) Bakanlar Kurulu D) Başbakan 22) Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir?  A) Cumhurbaşkanı B) TBMM …

ANAYASA SORULARI-2

11) Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkileri arasında değildir? A) TBMM’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak. B) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak. C) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. D) Kanunları …

ANAYASA SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir? A) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak B) Yüksek Seçim Kurulu Başkanını seçmek C) Genelkurmay Başkanını atamak D) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak …