Synava Hazyrlyk Reklam

Gümrük Soruları

31) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 16.07.2016 Hit: 552

32) Gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye'nin ismi bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 16.07.2016 Hit: 553

33) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.07.2016 Hit: 1364

34) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.07.2016 Hit: 956

35) TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.07.2016 Hit: 1009

36) CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.07.2016 Hit: 1009

37) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi “uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını” ifade eder?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.07.2016 Hit: 552

38) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.07.2016 Hit: 1414

39) TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.07.2016 Hit: 1390

40) Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.07.2016 Hit: 549

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782