Synava Hazyrlyk Reklam

Gümrük Soruları

51) Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir ?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 07.07.2016 Hit: 552

52) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 07.07.2016 Hit: 553

53) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, ithali yasak olan eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişiye hangi ceza verilir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 06.07.2016 Hit: 555

54) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 1001

55) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek fiili için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda hangi ceza öngörülmüştür?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 557

56) Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Sarı Hatta” hangi kontroller yapılır?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 557

57) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 560

58) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 560

59) Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eden ve beyanname bilgileri doğrultusunda Gümrük Yönetmeliğindeki örneğe uygun olarak sistemden düz beyaz kağıt üzerine alınan döküm aşağıdakilerden hangisidir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 559

60) TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 03.07.2016 Hit: 994

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782