Synava Hazyrlyk Reklam

Gümrük Soruları

81) Aşağıdakilerden hangisi ihracatçının ithalatçıya gönderdiği satış şeklini gösteren belgedir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 24.06.2016 Hit: 524

82) Gümrük Kanununa göre “dökme” gelen eşyada hangi miktarı aşmayan eksiklik ve fazlalık için “Özet Beyan Noksanlık/Fazlalık Takibatı” yapılmaz?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 23.06.2016 Hit: 527

83) Gümrük Kanununa göre, eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne kadardır?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 23.06.2016 Hit: 525

84) Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 22.06.2016 Hit: 524

85) Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 1301

86) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 891

87) İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin, elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE ) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir ?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 526

88) Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıtlarının gümrük kontrolü işlemlerinde gümrük idarelerince aranan ve incelenen belgelerdendir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 527

89) Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 940

90) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 938

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782