Synava Hazyrlyk Reklam

SRC Soruları

511) Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir
Ders: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belge: SRC4 Belgesi Eklenme Tarihi: 22.06.2016 Hit: 282

512) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
Ders: Ulaştırma Mevzuatı Belge: SRC4 Belgesi Eklenme Tarihi: 22.06.2016 Hit: 281

513) Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 871

514) Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Turizm Taşımacılığı Belge: SRC2 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 853

515) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)'na göre; takografta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?
Ders: Çalışma ve Dinlenme Süreleri Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 2392

516) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
Ders: Davranış Psikolojisi Belge: SRC2 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 280

517) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
Ders: Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 1347

518) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 678

519) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
Ders: Ulaştırma Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 279

520) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’ na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
Ders: Çalışma ve Dinlenme Süreleri Belge: SRC2 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 317

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782