Synava Hazyrlyk Reklam

SRC Soruları

531) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Ders: Çalışma ve Dinlenme Süreleri Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 412

532) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
Ders: Harita Okuma Bilgisi Belge: SRC4 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 412

533) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ders: Güzergah ve Geçiş Belgeleri Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 1162

534) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
Ders: Davranış Psikolojisi Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 415

535) Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 939

536) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
Ders: Trafik Kazalarının Önlenmesi Belge: SRC4 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 411

537) Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
Ders: Harita Okuma Bilgisi Belge: SRC4 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 412

538) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?
Ders: Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 1834

539) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC1 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 937

540) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir?
Ders: Ulaştırma Mevzuatı Belge: SRC4 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 408

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782