Synava Hazyrlyk Reklam

Ticaret Hukuku Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda özel kanıt niteliğinde değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.07.2016 Hit: 469

12) Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu olan davranış biçimi hangisidir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 12.07.2016 Hit: 469

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 12.07.2016 Hit: 471

14) Defterlerin yanmış olması ve tacirin vesika almamış olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 12.07.2016 Hit: 470

15) Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 11.07.2016 Hit: 472

16) Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 10.07.2016 Hit: 466

17) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren kaç gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 10.07.2016 Hit: 466

18) Türk Ticaret Kanununa göre eşya taşımasında zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 09.07.2016 Hit: 468

19) Tasfiyeye giren bir şirketin tasfiye karı hesaplanırken aşağıdaki hangi değerlerden hareket edilir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 08.07.2016 Hit: 467

20) Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 06.07.2016 Hit: 468

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782