Synava Hazyrlyk Reklam

Ticaret Hukuku Soruları

31) Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 26.06.2016 Hit: 593

32) Ticaret sicilinde tescil süresi ne kadardır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 26.06.2016 Hit: 593

33) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 25.06.2016 Hit: 597

34) Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 24.06.2016 Hit: 596

35) Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 24.06.2016 Hit: 592

36) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 23.06.2016 Hit: 589

37) Ticaret Kanununa göre ulusal taşımalarda taşımanın durdurulması veya sefere hiç başlanamamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 21.06.2016 Hit: 590

38) Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 592

39) Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 592

40) Ticari işletmeyi devreden kimsenin devrin tescil ve ilanından sonraki borç ve yükümlülüklerinden dolayı devir alanla birlikte kaç yıl süreyle zincirleme sorumludur?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 20.06.2016 Hit: 592

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782