Synava Hazyrlyk Reklam

Ticaret Hukuku Soruları

41) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 19.06.2016 Hit: 511

42) Türk Ticaret Kanunu’na göre, karar defterini aşağıdakilerden hangisi tutar?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 19.06.2016 Hit: 510

43) Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 18.06.2016 Hit: 507

44) Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 16.06.2016 Hit: 509

45) Türk Ticaret Kanununa göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 16.06.2016 Hit: 509

46) Türk Ticaret Kanununa göre taşıma sözleşmesinden kaynaklanan ücrete ilişkin davaların zaman aşımı süresi ne kadardır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 16.06.2016 Hit: 510

47) Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.06.2016 Hit: 511

48) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.06.2016 Hit: 512

49) Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, ne kadar süre içerisinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 13.06.2016 Hit: 517

50) Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 13.06.2016 Hit: 516

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782