Synava Hazyrlyk Reklam

Ticaret Hukuku Soruları

71) Bir sözleşme belirtilen şekilde yapılmadıkça geçerlilik kazanamıyor ise bu şekle ne ad verilir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 17.05.2016 Hit: 446

72) Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin dolaysız yatırımı olarak sınıflandırılabilir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.05.2016 Hit: 449

73) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.05.2016 Hit: 455

74) Türk Ticaret Kanunu’na göre; amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacagın tahsilatı bakımından tanınan önceliğe ne denir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 13.05.2016 Hit: 455

75) Ticaret Kanununa göre ulusal taşımalarda taşımanın durdurulması veya sefere hiç başlanamamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 11.05.2016 Hit: 456

76) Türk Ticaret Kanununa göre, her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 11.05.2016 Hit: 454

77) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir ?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 11.05.2016 Hit: 455

78) Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan kimse, faturanın içeriği hakkında aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa o faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 08.05.2016 Hit: 461

79) Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 07.05.2016 Hit: 466

80) Anonim ortaklığın esas sermeyesi en az ne kadar olmalıdır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY2 Belgesi Eklenme Tarihi: 07.05.2016 Hit: 466

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782