Synava Hazyrlyk Reklam

Ticaret Hukuku Soruları

81) Türk Ticaret Kanununa göre haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 07.05.2016 Hit: 525

82) Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 06.05.2016 Hit: 525

83) Türk Ticaret Kanununa göre, taşıma senedi kaç nüsha olarak düzenlenir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 05.05.2016 Hit: 520

84) Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki belgelerden hangisi “ticari davalarda” özel kanıt değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.05.2016 Hit: 520

85) Tasfiyeye giren bir şirketin tasfiye karı hesaplanırken aşağıdaki hangi değerlerden hareket edilir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 03.05.2016 Hit: 521

86) İşyeri iç yönetmelikleri kim tarafından hazırlanır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 02.05.2016 Hit: 525

87) Marka tescil edildikten sonra, tescili talep ettiğimiz andan itibaren kaç yıl boyunca korunur?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 01.05.2016 Hit: 571

88) Ticari işletmenin rehninde sözleşme yapıldıktan kaç gün sonra ticaret siciline tescil yapılmalıdır?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ODY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 29.04.2016 Hit: 527

89) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 26.04.2016 Hit: 527

90) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren kaç gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler?
Ders: Ticaret Hukuku Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 26.04.2016 Hit: 527

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782