Synava Hazyrlyk Reklam

TMGD Soruları

31) ÇEGK’ye iliştirilmiş muayene için kolayca görülebilen metal bir levhada bulunması gereken bilgiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? I)Operatörün adı II)Onay numarası III)Dara kütlesi IV)Fiili tutma süresi
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 09.07.2016 Hit: 530

32) Taşıma evrakında sınıf 1’e ait havai fişeklerin taşınmasında hangi ilave bilgi bulunmalıdır?
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 06.07.2016 Hit: 540

33) UN2900 taşıyan bir araç devrilmiştir. Araç mürettebatı herhangi bir yaralanma yaşamazken, 330 lt ürün kaybı yaşanmış ve yaklaşık 15 bin lira değerinde maddesel ve çevresel zarar tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I)Ürün kaybının miktarı sebebiyle olay hakkında rapor hazırlanmasına gerek yoktur. II)Güvenlik danışmanınca olay hakkında bir rapor hazırlanmalıdır. III)Kazaya karışan aracı taşıyan aracın turuncu levha ile işaretlenmesine gerek yoktur.
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 06.07.2016 Hit: 538

34) Radyoaktif maddeler ambalajlanmış ve 7C, Kategori III-Sarı örneğine göre tehlike etiketiyle işaretlenmiştir. Ambalajın dış yüzeyindeki azami radyasyon değeri ne kadar olabilir?
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 05.07.2016 Hit: 545

35) Karışık ambalajlamaya dair aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? I) UN NO 1873 ve UN NO 1802 birlikte ambalajlanabilir. II) UN NO 0014 ve UN NO 0161 birlikte ambalajlanabilir. III) UN NO 0006 ve UN NO 0092 birlikte ambalajlanabilir. IV) UN NO 2814 ve UN NO 3373 birlikte ambalajlanabilir
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.07.2016 Hit: 545

36) ADR 3.5’e göre istisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli maddelerin taşınmalarında aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I)Taşıma biriminin önünde ve arkasında LTD QTY yazısı olmalı II)Kısım 2’deki sınıflandırma prosedürleri ve ambalajlama grubu kriterlerine tabidir III)Ambalaj üzerinde LQ yazısı bulunmalı IV)İç ve dış ambalajlar için taşınan maddeye göre belirli miktarlar aşılmamalı V)Ambalaj üzerinde UN NO olmalı VI)1.1.1 – 4.1.1. 2 – 4.1.1.4 – 4.1.1.6 ambalaj şartlarına tabii VII)Sadece denetlenmiş ambalajlar kullanılır VIII)ADR Bölüm 1.3’teki eğitim şartlarına tabii IX)Tehlike etiketleri ambalaj üzerinde olmalı
Ders: 2- AMBALAJ Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 03.07.2016 Hit: 546

37) Aşağıdakilerden hangisi bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının belirli görevlerindendir? I) Kazaların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulama II) Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunma III) Tehlikeli malların taşınması hususunda zorunluluklara uygunluğun izlenmesi IV) Taşınan tehlikeli malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uyma V) 10.3.2 ‘de belirtilen güvenlik planını muhafaza etme
Ders: Güvenlik Danışmanı Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 03.07.2016 Hit: 544

38) Aşağıdaki hangi araçlar için bir ADR araç onay sertifikası gerekmez? I)1 m3’ten büyük sabit tank içerisinde yanıcı gaz taşınmasında kullanılan araç II)Kapasitesi 3m3 ‘den fazla olan tank konteynırlarda yanıcı sıvı taşınmasında kullanılan araç III)EXIII araçlar IV)Katı dökmelerin taşınmasında kullanılan brandalı araç V)EXII araçlar VI)OHK taşımasında kullanılan açık araçlar VII)Tip A ambalajlarda Sınıf 7 maddelerin taşınmasında kullanılan kapalı kasa araçlar VIII)Kapasitesi 3m3 olan batarya araçları IX)MEMU
Ders: 1- ARAÇLAR Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 01.07.2016 Hit: 551

39) Aşağıdaki maddelerden hangisi ambalajlarla taşındığında ambalaj üzerine ticari isim de işaretlenmelidir? I.UN 0332 II.UN 0241 III.UN 0099 IV.UN 0006 V.UN 0084
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 30.06.2016 Hit: 551

40) Ambalajlanmış bir şekilde toplam 250 litre UN NO 1750 taşımakta olan bir araç için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I) Araçta yazılı talimatların bulunmasına gerek yoktur. II) Araçta taşıma evrakının bulunmasına gerek yoktur. III) Ambalajların ADR onaylı olmasına gerek yoktur. IV) Araç sürücüsünün ADR sürücü eğitimi sertifikasına sahip olmasına gerek yoktur.
Ders: 2- AMBALAJ Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 30.06.2016 Hit: 552

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782