Synava Hazyrlyk Reklam

TMGD Soruları

81) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I.Uyumluluk grubu D olan maddeler MPÜB’de taşınacaksa 200 kg’ı aşmayacaktır.v II.Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitlerin maksimum miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.v III.Tehlike bölüm 1.3 D olan maddeler EX/III tipi araçlarla taşınacaksa en fazla 5000 kg taşınabilir.x IV.UN 0360 ile UN 0136 EX/III tipi araçla taşındığında 16000 kg taşınabilir. X taşımnamaz. 7.5.2.2 V.UN 0081 maddesi EX/II tipi araçlarda en fazla1000 kg taşınacaktır. V
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 04.06.2016 Hit: 448

82) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I)UN NO 2215 iç ambalajda net 30 gram, dış ambalajda net 1000 gram olacak şekilde ambalajlanıp taşınmaktadır. Araçta 8.3.4 hükümlerine uygun portatif aydınlatma aparatının bulunması zorunlu değildir. II)UN NO 2719 iç ambalajda net 30 gram, dış ambalajda net 1000 gram olacak şekilde ambalajlanıp taşınmaktadır. Ambalajlar Tehlike No 5.1 ve 6.2 etiketlerini taşımalıdır. III)UN NO 1779 iç ambalajda net 30 ml, dış ambalajda net 500 ml olacak şekilde ambalajlanıp taşınmaktadır. Personelin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmasına gerek yoktur. IV)UN NO 3450 araçtaki toplam brüt ağırlığı 5 ton olacak şekilde sınırlı miktarda ambalajda taşındığında D kodlu tünelden geçemez. V)UN NO 2491 5 litrelik porselen iç ambalajlarda toplam brüt kütlesi 20 kg olacak şekilde taşınmak istendiğinde dış ambalajların üzerinde yön düzeni oklarının bulunması gerekmektedir.
Ders: 2- AMBALAJ Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 03.06.2016 Hit: 444

83) Yanda şekli verilen etiket hangi taşıma şekillerinde kullanılır?
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 01.06.2016 Hit: 447

84) Ambalajların etiketlerinin yerleştirilmesi hakkında hangi hükümler doğrudur? I) Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır; II) Ambalaj etiketin yapıştırılamayacağı düzensiz bir şekle sahipse etiketlenmez; Sevkiyat belgesindeki bilgiler yeterlidir; III) 450 litreden fazla kapasiteye sahip OHK ve Büyük ambalajların 4 tarafı etiketlenecek; IV) Sınıf 1 ve 7 ‘ye ait ambalajların Tam Sevkiyat ismini gösteren işaretin yanına yapıştırılır; V) Ambalajın, küçük bir boyuta sahip olması durumunda, etiket ambalaj üzerinde Bir künyeye yapıştırılarak iliştirilecektir.
Ders: 2- AMBALAJ Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 31.05.2016 Hit: 451

85) Sınıf 1’deki patlayıcılar ile Sınıf 5.2’deki maddelerin özelliğini taşıyan bir maddenin sınıfı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 30.05.2016 Hit: 450

86) Aşağıda belirtilmiş olan maddelerden hangisi bir ADR yönetmeliğine göre bir taşıma evrakında bulunması gerekir? I)Gerektiğinde sevkiyat adının önüne “ATIK” ifadesi eklenmelidir II)Taşıyıcının isim ve adres bilgileri III)UN numarası IV)SRC-5 belgesinin kimlik numarası V)Tehlike onay numarası VI)UN numarasının önüne “UN” harfleri VII)Tehlike etiketi model numarası VIII)Gerektiğinde maddenin Ambalajlama Grubu IX)Maddenin teknik adıyla birlikte tam sevkiyat ismi
Ders: DÖKÜMANTASYON Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 30.05.2016 Hit: 440

87) 36. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? I) UN 1991 için T22 portatif tank talimatı kullanılabilir. II) UN 2038 FL tipi araçta taşınabilir. III) Radyoaktif madde taşınmasında Tip A en dayanıklı ambalajdır.
Ders: 1- ARAÇLAR Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 30.05.2016 Hit: 443

88) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 1,5 saat bir temas süresi içinde yok olmasına neden olan asit özelliği gösteren organik katı bir madde ambalajlar içinde taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I) Bu madde tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte plastik iç ambalajlarla azami 50 kg olacak şekilde konulabilir. II) Bu madde fiber levha OHK’lar ile taşınabilir. III) Bu madde T21 tank talimatı ile taşınabilir. IV) Bu maddeyi taşıyan bir araç E hariç tüm tünellerden geçebilir
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 28.05.2016 Hit: 439

89) Portatif bir tankta 332 lt UN 1219 taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I) Taşıma için güvenlik planı oluşturulmasına gerek yoktur. II) Taşıma ünitesinin ADR uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir. III) Araçta yazılı talimatların bulunmasına gerek yoktur. IV) Bu maddenin yalnızca yetkili kurumlarca öngörülen özel koşullar altında taşınmasına izin verilebilir. V) Aracın sürücüsü temel eğitimi kapsayan SRC 5 sertifikasına sahip olmalıdır.
Ders: 8- TANK Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 27.05.2016 Hit: 436

90) Sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için nasıl olmalıdır?
Ders: Belge: TMGD - 2015 Belgesi Eklenme Tarihi: 23.05.2016 Hit: 443

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782