ANAYASA SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?

2) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

3) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

4) Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

5) Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?

6) Bakanlar Kurulunun hazırlayıp TBMM’ne sunduğu yasal düzenlemelere ne ad verilir?

7) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

8) Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

9) Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

10) Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?