ANAYASA SORULARI-3

1) Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir?

2) Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir? 

3) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Anayasa’ya göre yürütme yetkisine sahip değildir?

4) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Anayasa’va göre yürütme yetkisine sahip değildir

5) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?

6) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisi değildir?

7) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

8) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?

9) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?

10) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz?