deneme

1. İlk yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ile uyumludur?