GÜMRÜK KANUNU SORULARI-2

1) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

2) TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

3) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

4) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

5) Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden birisi değildir?

6) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8) CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

9) CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?

10) Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?