GÜMRÜK KANUNU SORULARI-5

1) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

2) Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?

3) Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?

4) “Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir.” Ancak hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı kaçı geçmemelidir?

5) CMR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir?

6) Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

7) Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8) Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

9) Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Yeşil Hat” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10) Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?