GÜMRÜK SORULARI

1) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

2) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

3) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4) TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5) TIR sürücüleri aşağıdaki hususlardan hangisine uymak zorunda değildir?

6) Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?

7) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

8) Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?

9) Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

10) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?