İLK YARDIM

1) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

2) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

3) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

4) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

5) İlk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

6) İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

7) Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

8) Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

9) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

10) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?