İlk Yardım Deneme Sınavı 1

1. İlk yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Açıklama: İLK YARDIM
İlk yardım, bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, yaşamın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalardır.
ACİL YARDIM Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce tıbbi araç ve ilaç kullanılarak yapılmasına ise acil yardım denir.
ANCAK SORUDA İLK YARDIM SORULDUĞU İÇİN İLAÇ KULLANILAMAZ.

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ile uyumludur?

Açıklama:
Olay yerinde tıbbi araç gerek aramaksızın yapılan müdahaleler ilk yardımın tanımı ile uyumludur.

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisidir?

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

5. 112 aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. İlk yardım temel uygulamalarından olan “bildirme” ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden değildir?

10. Hayat kurtarma zincirinde 1. halka nedir?

11. A,B,C’ nin A’ sı nedir?

12. A,B,C’nin B’si nedir?

13. A,B,C’nin C’si nedir?

14. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait yapılardan değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait yapılardandır ?

16. İlkyardımda hasta ya da yaralıya yapılacak ilk işlem hangisidir?

17. Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra bir eli alnına koyarak çeneyi 3 parmakla geriye itilmesine ne denir?

18. Aşağıdakilerden hangisi Hasta/Yaralının değerlendirilmesinin amaçlarından değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?

20. Olay yerinde il önce kimin güvenliği sağlanır?

21. Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

22. Dış Kalp masajı hangi bölgeye uygulanır?

23. 65 yaşında olan birisinde kalp masajı nereye yapılır?

24. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde kalp masajı nereye yapılır?

25. 65 yaşında olan birisinde kalp masajı basısı ne kadar olmalıdır?

26. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranır?

27. Yetişkinlerde Temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranır?

28. Temel yaşam desteği esnasında solunumu veya yaşamsal fonksiyonları gelen hastaya ne yapılır ?

29. Yetişkinlerde T.Y.D. desteğinde hangisi sıralama doğrudur?

30. Çocuklarda temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranmalıdır?

31. Çocuklarda temel yaşam desteği ne zaman sonlandırılır?

32. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda T.Y.D. İle ilgili olarak doğrudur ?

33. 5 Yaşında birisine yapılan T.Y.D hangisi doğrudur?

34. Çocuklarda kalp masajı nereye yapılır?

35. Çocuklarda temel yaşam desteğinde kalp basısı ne kadar olmalıdır?

36. Bebeklerde ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranmalıdır?

37. Bebeklerde T.Y.D. kalp masajı nereye yapılır?

38. Bebeklerde kalp masajının basısı ne kadar olmalıdır?

39. Bebeklerde temel yaşam desteğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?