İlk Yardım Deneme Sınavı 10

1. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirine ait değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda tespit yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

3. Bilinci açık sol ayağı kırık kazazedeyi taşımada hangi yöntem en uygundur?

4. Temel Yaşam Desteği nasıl bir zeminde yapılmalıdır?

5. Kulak, burun, ağız, anüs vb. organlarda olan kanamalar nasıl adlandırılır?

6. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanan tespit için yanlıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınan bölgelerden değildir?

8. İlkyardımın temel uygulamalarından olan “bildirme” ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

9. Donukların geriye dönülmez biçimde hasara uğraması ile ortaya çıkan donuk biçimi hangisidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım için yanlıştır?

12. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan ilkyardım uygulamalarından değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

14. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardandır?

15. Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

16. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırıklarında ilkyardım uygulaması değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düşmesinin nedenlerinden değildir?

18. Bayılan bir kişiye uygulanacak ilkyardım nasıl olmalıdır?

19. Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

20. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılan ilkyardım işlemlerindendir?

21. Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?

22. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

23. Aşağıdakilerden hangisi araç içindeki yaralıyı taşıma(RENTEK manevrası) tekniği ile ilgili olarak doğrudur?

24. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’si için doğrudur?

25. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

26. İkincil değerlendirme için hangisi doğrudur?

27. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanması olan kimseye uygulanan ilkyardımdır?

28. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir?

29. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

30. Elektrik yanıklarında ilk yapılacak işlem nedir?

31. Aşağıdaki hangi durumda turnike uygulanamaz?

32. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

33. Baygınlık geçiren hastaya hangi pozisyon verilir?

34. Vücuda yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

35. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli omurga yaralanması olarak değerlendirilmez?

36. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulaması için doğrudur?

37. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanığın özeliğidir?

38. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmasın ilkyardım ilkelerinden biridir?

39. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

40. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?