İlk Yardım Deneme Sınavı 13

1. Kedi köpek ısırmalarında ne yapılmalıdır?

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3. İlkyardımcı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamalarındandır?

5. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerindendir?

6. Koma pozisyonu hastaya ne yarar sağlar?

7. Hangisi yaraların ortak belirtilerindendir?

8. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım kurallarından değildir?

9. Trafik kazası ile karşılaştığımızda hangi durumda araçtan yaralı mutlaka çıkarılmalıdır?

10. Bak Dinle Hisset yöntemi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer alamaz?

11. Açık kırığın tanımına uyan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

12. Hasta yaralıda tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?

13. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanan tespit için yanlış uygulamadır?

14. Deri bütünlüğü bozulmuş krırk uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?

15. Aşağıdaki hastalardan hangisine öncelikle ilkyardım yapılır?

16. Göğsünde kuvvetli ağrısı olan hastaya ilkyardım olarak ne yapılmamalıdır?

17. Yaşamsal organlara yeterli miktarda kan gitmemesi ile aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğünde hangi pozisyon verilir?

18. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?

19. Hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır?

20. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

21. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda bulunan sistemlerdendir?

22. Boğazında yabancı cisim olan bir hasta yeterli nefes alıp vere biliyorsa ilkyardım olarak ne yapılır?

23. Bir trafik kazası durumunda hangi hallerde yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmak gerekir?

24. Ateş nedeniyle oluşan havale hangi yaş guruplarında sık görülür?

25. Tespit sırasın da neye dikkat edilmelidir?

26. Aşağıdakilerden hangisi sedyeye yerleştirme tekniği değildir ?

27. Mide bulantısı, kusma karın ağrısı gibi belirtiler veren hasta hangi yolla zehirlenmiştir?

28. Şok pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

29. Donma tehlikesi geçiren birinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

30. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmasının nedenlerinden değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşmesinin nedenlerinden değildir?

32. İlkyardım için öncelikli kural hangisidir?

33. Elektrik yanıkları veya çarpmalarında ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

34. Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

35. Ateşli havalelerde aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

36. Hangisi sindirim sistemini oluşturan yapılardan değildir?

37. Solunum yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden ilkönce hangisi yapılmalıdır?

38. Suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

39. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanıkların içinde yer almaz?

40. Aşağıdakilerden hangisi koma nedenidir?