İlk Yardım Deneme Sınavı 14

1. İlkyardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımı ile uyumludur?

3. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ve acil yardım arasındaki farklardan biridir?

4. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım temel uygulamalarından biri değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım temel uygulamalarından biri değildir?

10. 112 Aranması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

11. 112 aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. İlkyardım temel uygulamalarından olan “bildirme” ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

13. 112 aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden biri değildir?

16. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden biri değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biri değildir?

18. İlkyardımcı için hangi özellik yanlıştır?

19. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biridir?

20. Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılması gerekendir?

21. Hayat kurtarma zincirinde 1. halka nedir?

22. Hayat kurtarma zincirinde hangi halkalar ilkyardımcıyı ilgilendirir?

23. Hayat kurtarma zincirinde hangi halkalar acil yardım ekibini ilgilendirir?

24. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirine ait değildir?

25. A,B,C' nin A' sı nedir?

26. A,B,C' nin B' si nedir?

27. A,B,C' nin C' si nedir?

28. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi ilkyardımın ABC’si için doğrudur?

29. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait yapılardan değildir?

30. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait yapılardandır?

31. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda bulunan sistemlerden biri değildir?

32. Vücuda gerekli olan gaz alış verişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

33. Vücut dokularına oksijen, besin, hormon ve bağışıklık elamanı ve benzeri elemanlarını taşıyıp yeniden geriye toplayan sistem hangisidir?

34. Aşağıdakilerden hangisi Hasta/Yaralının değerlendirilmesinin amaçlarından değildir?

35. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?

36. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

37. İlkyardımda hasta ya da yaralıya ilk yapılacak işlem hangisidir?

38. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

39. Havayolu açıklığı sağlandıktan sonra bir eli alnına koyarak çeneyi 3 parmakla geriye itilmesine ne denir?

40. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?