İlk Yardım Deneme Sınavı 15

1. Solunumun değerlendirilmesi nasıl yapılır?

2. İkinci değerlendirme için hangisi doğrudur?

3. Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmenin içinde yer almaz?

4. Baştan aşağı kontrol esnasında sıralama nasıldır?

5. İkinci değerlendirme sonucunda solunumu var fakat bilinci kapalı olan hastaya hangi pozisyon verilir?

6. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

7. Olay yerinde ilk önce kimin güvenliği sağlanır?

8. Olay yerinde ilk önce kime müdahale edilir?

9. Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemlerden biridir?

10.. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası yapan hastaya yapılmaz?

11. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası yapan hastaya yapılmaz?

12. Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13. Hayat kurtarma amacı ile havayolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

14. Dış Kalp masajı hangi bölgeye uygulanır?

15. 65 yaşında olan birisinde kalp masajı nereye yapılır?

16. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde kalp masajı nereye yapılır?

17. 65 yaşında olan birisinde kalp masajı basısı ne kadar olmalıdır?

18. Yetişkinler kalp masajı dakikada kaç kez olmalıdır?

19. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranır?

20. Yetişkinlerde Temel yaşam desteğinde ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranır?

21. Temel yaşam desteği esnasında solunumu veya yaşamsal fonksiyonları gelen hastaya ne yapılır?

22. Yetişkinlerde T.Y.D. desteğinde hangisi sıralama doğrudur?

23. Çocuklarda temel yaşam desteğinde ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranmalıdır?

24. Çocuklarda temel yaşam desteği ne zaman sonlandırılır?

25. Çocuk hasta / yaralıda yapılan TYD uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda T.Y.D. İle ilgili olarak doğrudur?

27. 5 Yaşında birisine yapılan T.Y.D hangisi doğrudur?

28. Çocuklarda kalp masajı nereye yapılır?

29. Çocuklarda temel yaşam desteğinde kalp basısı ne kadar olmalıdır?

30. Bebeklerde ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranmalıdır?

31. Bebeklerde T.Y.D. kalp masajı nereye yapılır?

32. Bebeklerde kalp masajının basısı ne kadar olmalıdır?

33. Bebeklerde temel yaşam desteğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34. Bebeklerde nabız kontrolü nereden yapılır?

35. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanması olan kimseye uygulanan ilk yardımdır?

36. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanma belirtisi değildir?

39. Tam tıkanması olan birine ilkyardım olarak ne yapılır?

40. Heimlich manevrası nereye yapılır?