İlk Yardım Deneme Sınavı 17

1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilkyardım ilkelerinden biridir?

2. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yanıklarında ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

3. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım ilkelerinden biridir?

6. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece donmanın özelliğidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece donmanın özelliği değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmanın özelliğidir?

9. Dokuların geriye dönüşü olmayan biçimde hasara uğraması, canlı ve sağlıklı derinin kesin hatlarla ayrılması kaçıncı derece donmanın özelliğidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi donmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yanıklarında ilkyardımda ilk olarak yapılmadır?

12. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerden biri değildir?

15. Kemik bütünlüğü bozulmuş ancak deri sağlam ise ne denir?

16. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?

17. Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir?

18. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılacak olan ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

19. Hangi çıkık yerine oturtulmalıdır?

20. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

21. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

22. Kırığın bulunduğu bölgede kanama varsa hangi tip kırıktır?

23. Burkulmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?

24. Aşağıdakilerden burkulmalar da ilkyardım ilkelerinden biridir?

25. Uyluk kemiği (üst bacak) kırığında tespit nerden nereye olmalıdır?

26. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden biridir?

27. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına ne denir?

28. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedenlerinden değildir?

29. Aşağıdakilerden hangisi komanın nedenlerinden değildir?

30. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerinden biri değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi komanın belirtilerinden biri değildir?

32. Başınızın döneceğini hissederseniz veya biri size gelip başım dönüyor derse ilkyardım olarak ne yaparsınız?

33. Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?

34. Koma pozisyonu hasta/yaralıya ne yarar sağlar?

35. Temel Yaşam Desteği Uygulaması sonucu solunumu gelen hastaya ne yapılır.

36. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir.

37. Şoka giren birine hangi pozisyon verilir?

38. Ateş nedeniyle oluşan havale hangi yaş grubunda görülür?

39. Aşağıdakilerden hangisi ateş nedeniyle oluşan havale ilkyardım ilkelerinden değildir?

40. Aşağıdakilerden hangisi ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım uygulamalarındandır?