İlk Yardım Deneme Sınavı 4

1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgusu değildir?

2. Aşağıdaki hastalardan hangisine ilk önce ilkyardım uygulanır?

3. ABC’ nin B’ si nedir?

4. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait yapılardan değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait yapılardandır?

6. Çene kemiğinin dik olacak şekilde geriye itilmesine ne denir?

7. Hasta veya yaralının solunumunu nasıl kontrol edilir?

8. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım temel uygulamalarından biri değildir?

9. 2. Değerlendirme neyi kapsar?

10. Hayat kurtarma zincirinde 1. halka neyi ifade eder?

11. Bebeklerde nabız kontrolü nereden yapılır?

12. Hasta-yaralının değerlendirilmesinin amacından biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinin belirtilerinden biri değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

15. Aşağıdakiler den hangisi trafi k kazası yapan hastaya yapılmaz?

16. Bebek veya çocuklarda temel yaşam desteği nasıl olmalıdır?

17. Temel yaşam desteği sonrası nefes almaya başlayan hastaya önce ne yapılır?

18. Aşağıdakilerden hangisi doğal deliklerden olan kanama değildir?

19. Dış kanamalarda hangi pozisyon verilir?

20. Kalp masajı dakikada kaç kez olacak şekilde yapılmalıdır?

21. Delici göğüs yaralanmalarında hangi pozisyon verilir?

22. Aşağıdakilerden hangisi kamanın ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

23. Atel nedir?

24. Turnike uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25. Hayat kurtarma zincirinde hangi halkalar ilk yardımcıyı ilgilendirir?

26. Hayat kurtarma zincirinde hangi halkalar acil yardım ekibini ilgilendirir?

27. 3 Yaşında bir çocuğa temel yaşam desteği uygulamasında ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aramalıdır?

28. Solunum yolu zehirlenmelerinde bilinci açık olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

29. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarından biridir?

30. Suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

31. Temel yaşam desteğinde ağız içi kontrolü ne zaman yapılır?

32. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesinin sağlanması, kalp masajı yapılarak kalpten tekrar kan pompalanması işlemine ne denir?

33. Aşağıdakilerden hangisi boğulmaya neden olur?

34. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

35. İlkyardımcı hangi tür çıkık veya kırıkta yerine oturtur?

36. Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ne yapılmaz?

37. Aşağıdakilerden hangisi yaranın ortak özelliklerinden biri değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlıları batması veya çarpmasındaki ilkyardım uygulamalarından biridir?

39. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinde ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

40. Aşağıdakilerden hangisi bası noktası değildir?