İlk Yardım Deneme Sınavı 8

1. Solunumun değerlendirilmesi nasıl yapılır?

2. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?

3. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardımda yanlıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisi solunum değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?

6. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer alır?

7. Aşağıdakilerden hangisi, tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır?

8. Rentek manevrası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?

10. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?

11. Bazı sebeplerden dolay kalp damar sisteminin organlara yeterli kanlanma yapamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir?

12. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

13. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği için yanlıştır?

14. Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

15. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmaları ile ilgili ilkyardım uygulamalarında yanlıştır?

16. İçinde su dolu kabarcıkla birlikte ağrı olması hangi tip yanığı belirtir?

17. Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasında ilkyardımda yanlıştır?

18. Turnike uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde suni solunum için doğrudur?

20. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygundur?

21. Sara krizinde ilkyardımda hangisi yanlıştır?

22. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerindendir?

23. Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?

24. Koma pozisyonu hangi durumda verilir?

25. BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi içinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

26. Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

27. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım uygulaması değildir?

28. Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür?

29. Aşağıdaki hangi durumda turnike uygulanmaz?

30. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilkyardım uygulamalarından değildir?

32. Koma pozisyonu nasıl olmalıdır?

33. Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur?

34. H/Y nın ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir?

35. Bebeklerde bilinç kontrolü nereden yapılır?

36. Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır?

37. Deri yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

38. Kırık tespiti sırasında neye dikkat edilmelidir?

39. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?

40. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir.?