İLK YARDIM SORULARI-2

1) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

2) Aşağıdakilerden hangisi Şok belirtisi değildir?

3) Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

4) Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

5) Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

6) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

7) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?  
I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.
II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.
III - Turnike uygulamak.
IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

8) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

9) İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

10) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?