MOTOR SORULARI-13

1- I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

2- Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

3- Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

4- Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

5- Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6- Uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

7- Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

8-Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

9- Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

10- Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?