MOTOR SORULARI-20

1- Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

2- Soğutma fanı çalıştığı hâlde motorun normal çalışma sıcaklığına düşmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

3- El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

4- Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

5- Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

6- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

7- Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

8-Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

9- Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

10- Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?