MOTOR SORULARI-6

1- Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

2- Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

3- Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

4- Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

5-Motor soğutma suyu sıcaklığı 90 °C 'yi geçtiği hâlde fanın çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6- Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

7- Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

8- Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

9-Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

10- Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?