SRC SORULARI HAZIRLIK

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

4) "Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra hafta tatilini kullanmak zorundadırlar." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

5) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?n

6) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8) “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

9) Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

10) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?