SRC SORULARI-10

91) Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar

92) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

93) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A) 2,5
B) 3,5
C) 4,5
D) 5,5

94) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A) 5
B) 8
C) 9
D) 11

95) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

96) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün

97) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?
A) 30 dakika
B) 35 dakika
C) 45 dakika
D) 60 dakika

98) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer günlük istirahate çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola almak zorundadırlar?
A) 60 dakika
B) 45 dakika
C) 30 dakika
D) 15 dakika

99) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) Çıkarılamaz

100) Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
B) Takografı bulunmayan veya takografları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.
C) Araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.
D) Hepsi

Cevap Anahtarı

91) a 92) c 93) c 94) c 95) a 96) a 97) c 98) b 99) b 100) d

Leave a Reply