Sınava girecek kursiyer ve adaylar için hazırladığımız sınava hazırlık sitemizin siz saygıdeğer adaylara hayırlı olmasını dileriz.

Sınava Hazırlık

Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşların yapmış olduğu merkezi sınav sistemlerinde sınavlarda çıkmış soru örnekleri verilmiştir. Ülkemizde sınav yapan kurumlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ÖSYM, Gazi Üniversitesi gibi kurumlar yer almaktadır. Kurumlar sınavları genellikle klasik sınav yerine çoktan seçmeli soru ile yaparlar. Bunun sebebi ise sınava katılan öğrencilerin çok alması olarak açıklanabilir. Sınavlarda çıkan soru adedi, sınavda geçme barajı ve şıkların sayısını sınavı yapan kurum tarafından belirlenmektedir. Bir yıl içerisinde kaç tane sınav yapılacağı ise her yılın başında sınavı yapan kurumlar tarafından komisyon oluşturularak o yılın sınav takvimi ortak bir karar ile belirlenir. Nedeni ise sınavın yapılacağı tarihlerde birden fazla sınavın çakışma riskidir. Çünkü sınavlar çakışırsa bir kişi aynı gün içerisinde hem src belgesi sınavı, hem de ehliyet sınavına giremez. Sınavlarda kursiyerlere verilen sürede birbirinden farklı olmakla birlikte aynıda olabilir. Şimdi aşağıda hangi sınavda kaç soru sorulur, geçme notu kaçtır gibi sorulara yanıt arayacağız.

Src Belgesi Sınavı

Src belgesi sınavının organizasyonu ve yetkisi T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığındadır. Src belgesi sınavı yıl içerinde en az bir, en fazla dört defa yapılmaktadır. Src belgesi dört farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi ve src4 belgesi şeklindedir. Her biri için ayrı ayrı toplam elli soru sorulmaktadır. Src belgelerinde geçme notu altmış olup yanlış sorular doğru soruları etkilememektedir.

Ehliyet Sınavı

Ehliyet sınavının organizasyonu ve yetkisi T.C.Milli Eğitim Bakanlığındadır. Ehliyet sınavları yıl içerisinde ortalama altı sınav yapılır. Ehliyet sınavına girebilmek için sürücü kursuna giderek eğitimleri tamamlamak gerekmektedir. Sürücü kursuna gidip eğitimini tamamlayanlar trafik, motor ve ilk yardım derslerinden sınav girerler. Sınavda geçme notu yüz puan üzerinden değerlendirilip yetmiş puan alan sınavı başarıyla geçmiş kabul edilir. Ehliyet sınavı sorularının dağılımı şu şekildedir; trafik ve çevre bilgisi 27 adet, motor ve araç tekniği bilgisi 10 soru, ilk yardım ve sağlık bilgisi dersinde ise 13 adet soru sorulmaktadır. Ehliyet sınavında bu üç dersten toplam 50 soru sorulur.

TMGD Sınavı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavında toplam kırk soru sorulur. Sınavda bu kırk soru için tanınan süre ise 210 dakikadır. TMGD eğitimi sınavlarında geçme notu 70 puandır.

İlk Yardım Sınavı

Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinden sınavda toplam çoktan seçmeli olarak 40 soru sorulur. Bu sınavı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından organize edilir. İlk yardım sınavında geçme notu 85 puandır. İlk yardım sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıldır.

Üdy ve Ody Sınavı

Üst düzey yönetici ve Orta düzey yönetici eğitimlerinde sınavda toplam 50 soru çıkar. Dört şıklı çoktan seçmeli olarak yapılan üdy sınavlarında baraj 60 puandır. Üdy ve ody sınavında anayasa, medeni hukuk, vergi hukuku, gümrük mevzuatı, iş hukuku, ticaret hukuku, ulaştırma mevzuatı, uluslar arası sözleşmeler dersinden ADR konvansiyonu, AETR sözleşmesi, CMR sözleşmesi, TIR mevzuatı, yolcu taşımacılığı, sigorta, lojistik, sevkiyat, Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri, pazarlama, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları ve dış ticaret gibi derlerden sorumludurlar.

İş Makinası Sınavı

İş makinası sınavlarında forklift kullanma ehliyeti, vinç ehliyeti ve diğer iş makinalarındaki sınavları MEB yapar. Sınavlarda geçme notu 70 puandır.