İLK YARDIM SORULARI-6

51) Hangi durumdaki yaralı, sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Ayağında çıkık olan
B) Birinci derecede yanığı olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Kol kırığı olan

52) Holger – Nielsen metodu (sırttan bastırma – dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?
A) Yüz üstü
B) Yan yatış
C) Sırt üstü
D) Yarı oturuş

53) I- Göz bebeklerinde büyüme II- Göz bebeklerinde küçülme III- Nabız alınamaması IV- Solunum sayısında artış V- Vücut sıcaklığında yükselme Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?
A) I – IV
B) I – III
C) III – IV
D) IV – V

54) İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
B) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
C) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
D) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır

55) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

56) Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
A) Uyku hali
B) Konuşma bozukluğu
C) Bulantı-kusma
D) Hepsi

57) Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
A) Kan dolaşımı
B) Soluk alma
C) Soluk verme
D) Sindirim sistemi

58) Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum
B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum
C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı
D) 15 suni solunum –1 kalp masajı

59) Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır,
B) 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır,
C) 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır,
D) 1 suni solunuma karşılık 15 kalp masajı yapılır.

60) Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
B) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
C) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır
D) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır

Cevap Anahtarı

51) c 52) a 53) b 54) d 55) b 56) d 57) a 58) a 59) b 60) d

Leave a Reply