İLK YARDIM SORULARI-2

İlkyardım Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

11) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?
A) Kaburga kemiği
B) Omuga kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kaval kemiği

12) Aşağıdakilerden hangisi Şok belirtisi değildir?
A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B) Solunumun olmaması
C) Solunum güçlüğü
D) Uyuklama, huzursuzluk

13) Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı

14) Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı

15) Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
A) Sırtüstü yatar
B) Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzükoyun yan yatar
D) Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon

16) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp atışının artması
B) Kalp atışının azalması
C) Yaranın kolay mikrop alması
D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

17) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

  •  I – Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.
  • II – Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.
  • III – Turnike uygulamak.
  • IV – Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve III

18) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

19) İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
A) Kurtarma-koruma-bildirme
B) Koruma-kurtarma-bildirme
C) Koruma-bildirme-kurtarma
D) Bildirme-koruma-kurtarma

20) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağrı kesici merhem sürülür.
B) Alkolle masaj yapılır.
C) Sıcak tatbik edilir.
D) Soğuk tatbik edilir.

Cevap Anahtarı

11) a   12) b   13) b   14) b   15) d   16) d   17) c   18) b   19) c   20) d

Leave a Reply