Kategori: Src Soruları

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-9

81) TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? A) 15 B) 45 C) 60 D) 90 82) TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-8

71) Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir? A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma C) Başka birinden destek alma D) Belgede …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-7

61) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşebbüs …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-6

51) Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dahili muayene B) Tam muayene C) Kısmi muayene D) Harici muayene 52) Gümrük mevzuatına …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-5

41) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez B) Asıl suçluya verilecek …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-4

31) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafif para cezası B) Hafif hapis cezası C) Ağır para cezası …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-3

21) Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir? A) Mavi hat B) Kırmızı hat C) Sarı hat D) Yeşil …

SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI

Src Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 1) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir? A) …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-13

121) Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır? A) Kargo B) Parça yük C) Paletli yük D) Tehlikeli maddeler 122) Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve …