Kategori: Src Soruları

SRC SINAVINA HAZIRLIK-12

111) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-11

101) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 102) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-10

91) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler? A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar B) Özmal taşıt sayısı kadar C) Özmal …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-9

81) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-8

71) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilir? A) K1 B) K2 C) K3 D) C2 72) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-7

61) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz? A) C1 B) C2 C) M1 D) M2 62) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-5

41) Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir? A) A türü yetki belgeleri B) B türü yetki belgeleri C) C türü …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-4

31) Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir? A) A türü yetki belgeleri B) C türü yetki belgeleri C) K türü …

SRC SINAVINA HAZIRLIK-3

21) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Özmal taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler B) Özmal …