SRC SINAVINA HAZIRLIK-8

71) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilir?
A) K1
B) K2
C) K3
D) C2

72) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamaz?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

73) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar

74) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

75) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 60 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
B) 63 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
C) 64 yaşından gün almamış olmaları gerekir.
D) 65 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

76) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
B) Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır.
C) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranır
D) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.

77) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
A) K3
B) L1
C) L2
D) M2

78) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
A) K1
B) C2
C) L2
D) M1

79) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1, K3, L1, M1 belgeleri ile N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı kaçtır?
A) 10
B) 14
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz.

80) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

Cevap Anahtarı

71) c 72) d 73) b 74) c 75) b 76) c 77) a 78) a 79) d 80) d

Leave a Reply