SRC SORULARI HAZIRLIK-10

91) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?
A) 4 saat
B) 6 saat
C) 8 saat
D) 12 saat

92) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

93) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
A) 5 adet
B) 10 adet
C) 15 adet
D) 20 adet

94) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
A) 5 adet
B) 10 adet
C) 15 adet
D) 20 adet

95) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
A) 8
B) 10
C) 15
D) 20

96) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?
A) D2
B) D4
C) B1
D) B2

97) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?
A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

98) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?
A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

99) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?
A) M1
B) M2
C) M3
D) M4

100) Otobüs ile sadece düzenli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır?
A) A1 yetki belgesi
B) D1 yetki belgesi
C) D2 yetki belgesi
D) B2 yetki belgesi

Cevap Anahtarı

 91) d 92) d 93) d 94) b 95) b 96) b 97) d 98) d 99) b 100) b

Leave a Reply