SRC SORULARI

Src Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

1) Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Gerçek zamanlı araç takip

2) “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) 7 gün – 2 günlük
B) 10 gün – 2 günlük
C) 12 gün – 1 günlük
D) 12 gün – 2 günlük

3) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat

4) AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 48

5) Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A) 7 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 12 saat

6) Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat

7) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

8) 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

9) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?
A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C) Sadece idari para cezası uygulanır.
D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.

10) Birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saattir?
A) 88
B) 90
C) 100
D) 135

Cevap Anahtarı

1) d   2) d   3) c   4) c   5) b  6) d   7) a   8) b   9) a   10) b 

Leave a Reply