Kategori: Gümrük Soruları

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-10

91) Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez? A) Canlı büyükbaş hayvanlar B) Tropikal meyveler C) Kurutulmuş muz D) Tütün ve alkol türevi maddeler 92) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile uluslararası …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-9

81) TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? A) 15 B) 45 C) 60 D) 90 82) TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-8

71) Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir? A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma C) Başka birinden destek alma D) Belgede …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-7

61) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşebbüs …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-6

51) Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dahili muayene B) Tam muayene C) Kısmi muayene D) Harici muayene 52) Gümrük mevzuatına …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-5

Gümrük Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 41) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? A) Kendileri suçu işlemedikleri …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-4

Gümrük Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 31) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafif para cezası B) …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-3

Gümrük Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 21) Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir? A) Mavi hat B) …

GÜMRÜK KANUNU SORULARI-2

Anayasa Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 11) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 12) TIR Karnesinin en son sarı …

GÜMRÜK SORULARI

Anayasa Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 1) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir? A) …