GÜMRÜK KANUNU SORULARI-7

61) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşebbüs
B) Teşekkül
C) İçtima
D) Kaçakçılık

62) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 30 gün

63) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri

64) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre suç sayılan fiilleri işlemek amacıyla teşekkül oluşturanlar veya teşekkülü yönetenler hakkında uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafif para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Ağır para cezası
D) İki yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası.

65) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cezası yarı oranında indirilir
B) Cezalandırılmaz
C) Cezası 1/3 oranında indirilir
D) Cezası 2/3 oranında indirilir

66) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?
A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri

67) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verilecek ceza yarı oranda arttırılır,
B) Verilecek ceza iki kat arttırılır,
C) Verilecek ceza üç kat arttırılır,
D) Verilecek ceza dört kat arttırılır,

68) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
A) Verilecek ceza aynı kalır.
B) Verilecek ceza yarısı kadar arttırılır.
C) Verilecek ceza 1 kat arttırılır.
D) Verilecek ceza 2 kat arttırılır.

69) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır
B) Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır
C) Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
D) Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır

70) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
B) Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır
C) Verilecek cezada değişiklik yapılmaz
D) Verilecek ceza 1/3 oranında artırılır

Cevap Anahtarı

61) a   62) d   63) a   64) d   65) d   66) a   67) b   68) d   69) c   70) a 

Leave a Reply