GÜMRÜK KANUNU SORULARI-3

Gümrük Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

21) Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat

22) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
A) Gümrük kapılarını
B) Turistik bölgeleri
C) Yasak bölgeleri
D) Hava limanlarını

23) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

24) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?
A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri

25) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur?
A) Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır.
B) Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır.
C) Verilecek ceza iki kat oranında artırılır.
D) Verilecek ceza aynı kalır.

26) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?
A) Ceza aynı kalır.
B) Ceza yarı oranında azaltılır.
C) Ceza yarı oranında arttırılır.
D) Ceza 1 kat oranında arttırılır.

27) TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?
A) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B) Geçersizdir
C) İşleme alınmaz
D) İptal edilir

28) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?
A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma

29) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cezası yarı oranında indirilir
B) Cezalandırılmaz
C) Cezası tecil edilir
D) Cezası 1/3 oranında indirilir

30) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri,
A) Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya el konur
B) Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
C) Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya el konur
D) Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir

Cevap Anahtarı

21) b   22) a   23) d   24) a   25) c   26) c   27) a   28) c   29) b   30) b

Leave a Reply