GÜMRÜK KANUNU SORULARI-10

91) Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez?
A) Canlı büyükbaş hayvanlar
B) Tropikal meyveler
C) Kurutulmuş muz
D) Tütün ve alkol türevi maddeler

92) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile uluslararası transit eşya taşıyan taşıtların transit süreleri, izleyecekleri yollar, kontrol noktaları ve konaklama yerleri hangi kurum tarafından belirlenir ?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Gümrük Müsteşarlığı
D) Ulaştırma Bakanlığı

93) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçlara verilen sürelerin 38 saat aşılması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B) Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C) Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D) Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır

94) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B) Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C) Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D) Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır

95) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir?
A) Transit rejimi
B) Özet beyan
C) Elleçleme
D) Eşyanın gümrüğe sunulması

96) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen canlı hayvanlar hangi gümrük kapılarından giriş yapabilir?
A) Gümrük işlemleri yapılabilen tüm gümrük kapılarından
B) Sadece taşıtların giriş yapabildiği gümrük kapılarından
C) Sağlık kontrolü yapılabilen gümrük kapılarından
D) Sadece limanlardaki gümrük kapılarından

97) Yolcuların beraberinde veya taşıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya gizlenmiş bulunan eşyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?
A) 5 katı
B) 4 katı
C) 3 katı
D) 2 katı

98) Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?
A) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
B) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
C) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
D) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

99) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?
A) İki katına kadar
B) Üçte birinden yarısına kadar
C) Dörtte birinden yarısına kadar
D) Dörtte birinden üçte birine kadar

Cevap Anahtarı

91) d   92) a   93) b   94) a   95) d   96) c   97) c   98) a   99) a

Leave a Reply