İLK YARDIM

İlkyardım Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

İlk Yardım Soruları

1) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D) Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.

2) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Kaburga kırığı olan
B) Birinci derecede yanığı olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Kol kırığı olan

3) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.

4) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
A) Yarı oturuş pozisyonu
B) Sırtüstü yatış pozisyonu
C) Yan yatış pozisyonu
D) Yüzükoyun yatış pozisyonu

5) İlk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.
C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.

6) İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler

7) Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

8) Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Yan yatış pozisyonuna alınır.
B) Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.
C) Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.
D) Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.

9) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

10) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek.

Cevap Anahtarı

1) d   2) c   3) d   4) a   5) a   6) a   7) c   8) a   9) d   10) a

Leave a Reply