İLK YARDIM SORULARI-7

61) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
A) Yüz üstü, sert bir zemine
B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine
C) Sırt üstü, sert bir zemine
D) Sırt üstü, yumuşak bir zemine

62) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınçlı kan durdurma
B) Kanamada tespit uygulaması
C) Atel uygulaması
D) Turnike uygulaması

63) Kimyasal madde yanıklarında yaralıya yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır?
A) Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip kapatılır
B) Yanan yer bol su ile yıkanır ve kapatılır
C) Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır
D) Yanan yer bol su ile yıkanır açık bırakılır

64) Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır

65) Kırıklar neden tespit edilmelidir?
A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batmasını önlemek için.
B) Kazazedenin kırık bölgesini daha rahat hareket ettirilmesi için.
C) Kazazedenin daha kısa bir sürede hastaneye sevk edilmesi için.
D) Kazazedenin rahat soluk alabilmesi için.

66) Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz kapağının olduğu bölge
B) Ayak bileğinin olduğu bölge
C) Diz ile kalça arası
D) Diz ile ayak arası

67) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?
A) Göğüs
B) Omuz
C) Kol
D) Boyun

68) Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
A) Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B) Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C) Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D) Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.

69) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

70) Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Dik oturur pozisyon vermek
B) Sert bir zemine sırt üstü yatırmak
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak

Cevap Anahtarı

61) c   62) d   63) b   64) d   65) a   66) c   67) b   68) a   69) d   70) a 

Leave a Reply