Kategori: Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU SORULARI-6

51) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir ? A) Ticari işletme işleten dernekler B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri C) Komandit şirketler D) Kollektif şirketler 52) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir? A) Ticari …

TİCARET HUKUKU SORULARI-5

41) Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gönderenin kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak verdiği talimat üzerine mesafe artar veya taşıma müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma veya uzama nispetinde fazla ücrete …

TİCARET HUKUKU SORULARI-4

31) Bir tacirin yaptığı sözleşme aşağıdaki hallerden hangisinde kendisi lehine hak doğurmaz? A) Sözleşmeye göre göndereceği malın gecikmesine sebep olması halinde. B) Sözleşmenin diğer tarafının imza yetkisi olmadığını bilmesi halinde. …

TİCARET HUKUKU SORULARI-3

21) Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacaklar ne kadar sürede zamanaşımına uğrar? A) 1 …

TİCARET HUKUKU SORULARI-2

Ticaret Hukuku Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 11) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir? A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak. B) Ticaret siciline kaydolmak. C) İflasa tabi olmak. D) …

TİCARET HUKUKU SORULARI

Ticaret Hukuku Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz… 1) Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuk” alanına giren haklardan biridir? A) Alacak Hakkı B) Dilekçe Hakkı C) Seçme Hakkı D) Konut Hakkı 2) Aşağıdakilerden …