İLK YARDIM SORULARI-3

İlkyardım Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

21) Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
B) Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
C) Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
D) Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir

22) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır.

23) Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu değerlendirmek.
B) Dolaşımı değerlendirmek.
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D) Bilinç durumunu değerlendirmek.

24) Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir?

I-Heimlich yöntemi

II- Holger-Nielsen yöntemi

III- Silvester yöntemi

IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi
A) Yalnız I
B) II – III
C) III – IV
D) I – III

25) Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcaldamar kanaması
D) Kulak kanaması

26) Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?
A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

27) Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasının sebebi hangisidir?
A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

28) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A) Eklem çevresindeki şişmedir.
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
D) Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır.

29) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

30) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?
A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.

Cevap Anahtarı

21) a   22) b   23) d   24) b   25) b   26) b   27) b   28) d   29) d   30) a

Leave a Reply